Tài liệu Hàng hải

Bài viết dành cho các thuyền viên chuẩn bị phỏng vấn đi phó 3/ Phó 2
20 02
Tài liệu Hàng hải
Bài viết dành cho các thuyền viên chuẩn bị phỏng vấn đi phó 3/ Phó 2

Nhắc các bạn trẻ chuẩn bị phỏng vấn để đi thuyền phó 3/2 trên tàu ngoại thì hãy nhớ nằm lòng các thuật ngữ và công việc sau đây bằng tiếng...

Xem thêm

Nghiệp vụ sỹ quan vận hành Boong
25 01
Tài liệu Hàng hải
Nghiệp vụ sỹ quan vận hành Boong

Sỹ quan boong nên đọc và tìm hiểu hỗ trợ cho công việc thực tế trên tàu của mình.

Xem thêm

Vai trò của Thuyền trưởng
25 01
Tài liệu Hàng hải
Vai trò của Thuyền trưởng

Một trong những bài viết của thầy Tiếu Văn Kinh về "Vai trò của Thuyền trưởng"

Xem thêm

Khẩu lệnh lái
25 01
Tài liệu Hàng hải
Khẩu lệnh lái

Thủy thủ mới lên trước tiên học khẩu lệnh lái, và có thời gian trước khi vào tới cầu cần lên cabin để học nghe hoa tiêu cảng rèn phản xạ.

Xem thêm

Phó 3 mới và sỹ quan hàng hải nên đọc
25 01
Tài liệu Hàng hải
Phó 3 mới và sỹ quan hàng hải nên đọc

Các sĩ quan trực ca và các bạn phó ba chuẩn bị đi ca độc lập cần đọc và nghiên cứu chu đáo khi đảm nhiệm chức danh trên tàu.

Xem thêm

Thông tư 03/2020/TT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn mới đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
24 01
Tài liệu Hàng hải
Thông tư 03/2020/TT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn mới đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Thông tư mới của bộ giao thông vận tải số 03/2020/TT-BGTVT ngày 21/02/2020 Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn mới đối với thuyền viên làm việc trên...

Xem thêm

Gọi ngay: 0962.366.229
SMS: 0962.366.229 Chat Zalo