Thuyền viên

ứng tuyển

Phạm Đình Tuân

Lương: 15000000 ~ 30000000 triệu

Kinh nghiệm Trên 10 năm

Toàn quốc

Thuyền Viên

Bùi Quang Hải

Lương: 15 ~ 20 triệu

Kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm

Toàn quốc

Phục vụ viên

Thuyền viên sẵn sàng nhận tàu

Lương: 8 ~ 15 triệu

Kinh nghiệm 2 năm

Toàn quốc

Bếp trưởng

Thuyền viên sẵn sàng nhận tàu

Lương: 15 ~ 20 triệu

Kinh nghiệm 4 năm

Toàn quốc

Thợ điện

Thuyền viên sẵn sàng nhận tàu

Lương: 15 ~ 25 triệu

Kinh nghiệm 3 năm

Toàn quốc

Thợ máy thực tập (OSE)

Thuyền viên sẵn sàng nhận tàu

Lương: 8 ~ 15 triệu

Kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm

Toàn quốc

Gọi ngay: 0962.366.229
SMS: 0962.366.229 Chat Zalo