Thuyền viên

PHÓ 3

LĂNG VĂN GIANG

Lương: 40 ~ 50 triệu

Kinh nghiệm 3 năm

Toàn quốc

Tìm công việc phù hợp

Lê Xuân Hoài

Lương: 15 ~ 20 triệu

Kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm

Toàn quốc

Đơn xin việc

Hoàng sỹ phúc

Lương: 10 ~ 12 triệu

Kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm

Tỉnh Nghệ An

Mong được hỗ trợ

Vũ Hoàng Dương

Lương: 13 ~ 18 triệu

Kinh nghiệm 1 năm

Toàn quốc

Đôi chút về Phan Văn Hội

Phan Văn Hội

Lương: 10000000 ~ 50000000 triệu

Kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm

Toàn quốc

Thuyền trưởng

Phạm sơn

Lương: 30 ~ 60 triệu

Kinh nghiệm 10 năm

Toàn quốc

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0962.366.229
SMS: 0962.366.229 Chat Zalo