Tin tuyển dụng

CTY CPĐT VTB TÂN ĐẠI DƯƠNG - HP TUYỂN PHÓ 2 ĐI TÀU TANKER CTY CPĐT VTB TÂN ĐẠI DƯƠNG - HP TUYỂN PHÓ 2 ĐI TÀU TANKER vip CTY CPĐT VTB TÂN ĐẠI DƯƠNG - HP TUYỂN PHÓ 2 ĐI TÀU TANKER vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

06/02/2021

TUYỂN THUYỀN VIÊN TÀU LAI  TUYỂN THUYỀN VIÊN TÀU LAI vip  TUYỂN THUYỀN VIÊN TÀU LAI vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

31/01/2021

CÔNG T TNHH HÀNG HẢI HẢI ĐĂNG TUYỂN DỤNG, NHẬP TÀU SAN TẾT. CÔNG T TNHH HÀNG HẢI HẢI ĐĂNG TUYỂN DỤNG, NHẬP TÀU SAN TẾT. vip CÔNG T TNHH HÀNG HẢI HẢI ĐĂNG TUYỂN DỤNG, NHẬP TÀU SAN TẾT. vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

16/02/2021

Công ty ISM Việt Nam cần tuyển thuyền viên cho 3 thuyền bộ nhận tàu cuối tháng 2 /2021 Công ty ISM Việt Nam cần tuyển thuyền viên cho 3 thuyền bộ nhận tàu cuối tháng 2 /2021 vip Công ty ISM Việt Nam cần tuyển thuyền viên cho 3 thuyền bộ nhận tàu cuối tháng 2 /2021 vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

26/02/2021

Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Long đang có nhu cầu tuyển dụng gấp các chức danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Long đang có nhu cầu tuyển dụng gấp các chức danh vip Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Long đang có nhu cầu tuyển dụng gấp các chức danh vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

28/02/2021

Cần chức danh cho khối Trung Quốc từ 1 đến 6 vạn Cần chức danh cho khối Trung Quốc từ 1 đến 6 vạn vip Cần chức danh cho khối Trung Quốc từ 1 đến 6 vạn vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

03/02/2021

Đông Phong Ocean Freight Company cần tuyển cho các tàu. Đông Phong Ocean Freight Company cần tuyển cho các tàu. vip Đông Phong Ocean Freight Company cần tuyển cho các tàu. vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

07/02/2021

PACIFIC MARINE tuyển dụng các chức danh PACIFIC MARINE tuyển dụng các chức danh vip PACIFIC MARINE tuyển dụng các chức danh vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

24/02/2021

Công ty VINAFCO đang cần tuyển các chức danh sau Công ty VINAFCO đang cần tuyển các chức danh sau vip Công ty VINAFCO đang cần tuyển các chức danh sau vip

VINAFCO

15000000 - 19500000

Kinh nghiệm 1 năm

07/02/2021

PACIFIC MARINE CẦN 01 ABE CÓ BẰNG VẬN HÀNH LƯƠNG 1600USD (SỔ GHI 4/E) NHẬP TÀU 05/FEB. PACIFIC MARINE CẦN 01 ABE CÓ BẰNG VẬN HÀNH LƯƠNG 1600USD (SỔ GHI 4/E) NHẬP TÀU 05/FEB. vip PACIFIC MARINE CẦN 01 ABE CÓ BẰNG VẬN HÀNH LƯƠNG 1600USD (SỔ GHI 4/E) NHẬP TÀU 05/FEB. vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

11/02/2021

Gọi ngay: 0962.366.229
SMS: 0962.366.229 Chat Zalo