Tin tuyển dụng

CẦN TUYỂN #FULL CÁC CHỨC DANH CHO TÀU DẦU CẦN TUYỂN #FULL CÁC CHỨC DANH CHO TÀU DẦU vip CẦN TUYỂN #FULL CÁC CHỨC DANH CHO TÀU DẦU vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

07/05/2021

Kt shipping tuyển dụng các chức danh sau cho đội tàu đông nam á từ 4k5 đến 5k5 Kt shipping tuyển dụng các chức danh sau cho đội tàu đông nam á từ 4k5 đến 5k5 vip Kt shipping tuyển dụng các chức danh sau cho đội tàu đông nam á từ 4k5 đến 5k5 vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

23/04/2021

Công ty An Hải tuyển dụng thuyền viên NHẬP TÀU Công ty An Hải tuyển dụng thuyền viên NHẬP TÀU  vip Công ty An Hải tuyển dụng thuyền viên NHẬP TÀU  vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

06/05/2021

CẦN TUYỂN DỤNG CHO TÀU 4K5 TUYẾN ĐNA CẦN TUYỂN DỤNG CHO TÀU 4K5  TUYẾN ĐNA vip CẦN TUYỂN DỤNG CHO TÀU 4K5  TUYẾN ĐNA vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

22/04/2021

Công ty ISM Việt Nam cần tuyển thuyền viên cho tàu container đóng mới 2020 Công ty ISM Việt Nam cần tuyển thuyền viên cho tàu container đóng mới 2020  vip Công ty ISM Việt Nam cần tuyển thuyền viên cho tàu container đóng mới 2020  vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

22/04/2021

Tiếp tục tuyển dụng cho tàu 1v-5v của chủ tàu TRUNG QUỐC Tiếp tục tuyển dụng cho tàu 1v-5v của chủ tàu TRUNG QUỐC vip Tiếp tục tuyển dụng cho tàu 1v-5v của chủ tàu TRUNG QUỐC vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

22/04/2021

3' ĐĂNG KÝ NHẬN TÀU NHƯ Ý 3' ĐĂNG KÝ NHẬN TÀU NHƯ Ý vip 3' ĐĂNG KÝ NHẬN TÀU NHƯ Ý vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm

09/04/2022

Tuyển gấp mức lương hấp dẫn Tuyển gấp mức lương hấp dẫn vip Tuyển gấp mức lương hấp dẫn vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

26/08/2021

Full các chức danh JOB ngắn hạn Full các chức danh JOB ngắn hạn  vip Full các chức danh JOB ngắn hạn  vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

12/11/2021

Tuyển JOB ngắn hạn Tuyển JOB ngắn hạn vip Tuyển JOB ngắn hạn vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

1.000 USD

Không yêu cầu

15/05/2021

Gọi ngay: 0962.366.229
SMS: 0962.366.229 Chat Zalo