Tin tuyển dụng

Ashico Manpower tuyển dụng Ashico Manpower tuyển dụng vip Ashico Manpower tuyển dụng vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

30/11/2024

NTN TUYỂN DỤNG NTN TUYỂN DỤNG vip NTN TUYỂN DỤNG vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/08/2024

HOÀNG DƯƠNG CẦN TUYỂN HOÀNG DƯƠNG CẦN TUYỂN vip HOÀNG DƯƠNG CẦN TUYỂN vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/08/2024

HOÀNH SƠN TUYỂN DỤNG HOÀNH SƠN TUYỂN DỤNG vip HOÀNH SƠN TUYỂN DỤNG vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/08/2024

ĐP MARINE TUYỂN DỤNG ĐP MARINE TUYỂN DỤNG vip ĐP MARINE TUYỂN DỤNG vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/07/2024

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI HOÀNG DƯƠNG CẦN GẤP CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI HOÀNG DƯƠNG CẦN GẤP vip CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI HOÀNG DƯƠNG CẦN GẤP vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/07/2024

GIA QUÝ TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2024 GIA QUÝ TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2024 vip GIA QUÝ TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2024 vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/07/2024

ĐP Marine tuyển dụng tháng 6+7/2024 ĐP Marine tuyển dụng tháng 6+7/2024 vip ĐP Marine tuyển dụng tháng 6+7/2024 vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/07/2024

VANGUARD - NST TUYỂN DỤNG VANGUARD - NST TUYỂN DỤNG vip VANGUARD - NST TUYỂN DỤNG vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/07/2024

ĐP MARINE TUYỂN DỤNG ĐP MARINE TUYỂN DỤNG vip ĐP MARINE TUYỂN DỤNG vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/07/2024

JOB NGẮN HẠN DÀNH CHO ANH EM NGHỈ GIỮA DATE JOB NGẮN HẠN DÀNH CHO ANH EM NGHỈ GIỮA DATE vip JOB NGẮN HẠN DÀNH CHO ANH EM NGHỈ GIỮA DATE vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

01/03/2032

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0962.366.229
SMS: 0962.366.229 Chat Zalo