Tin tuyển dụng

NTN TUYỂN DỤNG NTN TUYỂN DỤNG vip NTN TUYỂN DỤNG vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

30/04/2024

ĐP MARINE TUYỂN DỤNG ĐP MARINE TUYỂN DỤNG vip ĐP MARINE TUYỂN DỤNG vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

30/04/2024

AN BÌNH TUYỂN DỤNG CHO TÀU OIL/CHEMICAL AN BÌNH TUYỂN DỤNG CHO TÀU OIL/CHEMICAL vip AN BÌNH TUYỂN DỤNG CHO TÀU OIL/CHEMICAL vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

30/04/2024

CẦN TUYỂN CHO TÀU CONTAINER 1.5V CẦN TUYỂN CHO TÀU CONTAINER 1.5V vip CẦN TUYỂN CHO TÀU CONTAINER 1.5V vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

30/04/2024

Ashico Manpower tuyển dụng Ashico Manpower tuyển dụng vip Ashico Manpower tuyển dụng vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/03/2024

NMS MARINE TUYỂN DỤNG NMS MARINE TUYỂN DỤNG vip NMS MARINE TUYỂN DỤNG vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/03/2024

NST TUYỂN DỤNG NST TUYỂN DỤNG vip NST TUYỂN DỤNG vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

29/02/2024

ĐP MARINE TUYỂN DỤNG ĐP MARINE TUYỂN DỤNG vip ĐP MARINE TUYỂN DỤNG vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

29/02/2024

CTY CỔ PHẦN HÀNG HẢI GREAT SEA CẦN TUYỂN CTY CỔ PHẦN HÀNG HẢI GREAT SEA CẦN TUYỂN vip CTY CỔ PHẦN HÀNG HẢI GREAT SEA CẦN TUYỂN vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

29/02/2024

Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Thăng Long cần tuyển gấp Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Thăng Long cần tuyển gấp vip Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Thăng Long cần tuyển gấp vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

29/02/2024

NST Marines T.u.y.ể.n D.ụ.n.g các chức danh nhâp tàu T1-T2 NST Marines T.u.y.ể.n D.ụ.n.g các chức danh nhâp tàu T1-T2 vip NST Marines T.u.y.ể.n D.ụ.n.g các chức danh nhâp tàu T1-T2 vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thoả thuận

Kinh nghiệm 1 năm

29/02/2024

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0962.366.229
SMS: 0962.366.229 Chat Zalo