Tin tuyển dụng

TÂN VIỆT PHÚC TUYỂN C/E H3 NỘI ĐỊA TÂN VIỆT PHÚC TUYỂN C/E H3 NỘI ĐỊA vip TÂN VIỆT PHÚC TUYỂN C/E H3 NỘI ĐỊA vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

30/06/2023

JOB CHỦ TÀU VIỆT & ĐÁNH THUÊ ( H1 + H2 ) CẦN TUYỂN JOB CHỦ TÀU VIỆT & ĐÁNH THUÊ ( H1 + H2 ) CẦN TUYỂN vip JOB CHỦ TÀU VIỆT & ĐÁNH THUÊ ( H1 + H2 ) CẦN TUYỂN vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

30/06/2023

DMS CẦN TUYỂN CHO KHỐI TÀU VLCC DMS CẦN TUYỂN CHO KHỐI TÀU VLCC vip DMS CẦN TUYỂN CHO KHỐI TÀU VLCC vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

30/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG TUYỂN FULL TÀU DẦU/HÓA CHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG TUYỂN FULL TÀU DẦU/HÓA CHẤT vip CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG TUYỂN FULL TÀU DẦU/HÓA CHẤT vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

30/06/2023

VCSC TUYỂN C/O TÀU 3V, CHỦ TÀU ĐỨC VCSC TUYỂN C/O TÀU 3V, CHỦ TÀU ĐỨC vip VCSC TUYỂN C/O TÀU 3V, CHỦ TÀU ĐỨC vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

10/06/2023

JOB NGẮN HẠN DÀNH CHO ANH EM NGHỈ GIỮA DATE JOB NGẮN HẠN DÀNH CHO ANH EM NGHỈ GIỮA DATE vip JOB NGẮN HẠN DÀNH CHO ANH EM NGHỈ GIỮA DATE vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

01/03/2032

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0962.366.229
SMS: 0962.366.229 Chat Zalo