Tin tuyển dụng

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG DECK CADET CHO TÀU 1V7 TUYẾN WW NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG DECK CADET CHO TÀU 1V7 TUYẾN WW vip NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG DECK CADET CHO TÀU 1V7 TUYẾN WW vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Không yêu cầu

07/02/2023

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU 2K5 TUYẾN TRUNG NHẬT HÀN NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU 2K5 TUYẾN TRUNG NHẬT HÀN vip NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU 2K5 TUYẾN TRUNG NHẬT HÀN vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

28/02/2023

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG C/O, SQB CHO TÀU DẦU 3K2 TUYẾN NỘI ĐỊA NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG C/O, SQB CHO TÀU DẦU 3K2 TUYẾN NỘI ĐỊA vip NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG C/O, SQB CHO TÀU DẦU 3K2 TUYẾN NỘI ĐỊA vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

28/02/2023

VSICO TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH CHO TÀU CONTAINER VSICO TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH CHO TÀU CONTAINER vip VSICO TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH CHO TÀU CONTAINER vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

28/02/2023

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 3K7 - CHỦ VIỆT - TUYẾN ĐNA NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 3K7 - CHỦ VIỆT - TUYẾN ĐNA vip NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 3K7 - CHỦ VIỆT - TUYẾN ĐNA vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

15/02/2023

VTB THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ TUYỂN DỤNG CHO CHỦ TÀU CHINA VTB THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ TUYỂN DỤNG CHO CHỦ TÀU CHINA vip VTB THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ TUYỂN DỤNG CHO CHỦ TÀU CHINA vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

15/02/2023

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 1 VẠN - 1.5 VẠN, ĐI MIX, TUYẾN CHÂU Á NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 1 VẠN - 1.5 VẠN, ĐI MIX, TUYẾN CHÂU Á vip NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 1 VẠN - 1.5 VẠN, ĐI MIX, TUYẾN CHÂU Á vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

15/04/2023

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 7K - 1.5V ĐI MIX TUYẾN CHÂU Á NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 7K - 1.5V ĐI MIX TUYẾN CHÂU Á vip NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU HÀNG 7K - 1.5V ĐI MIX TUYẾN CHÂU Á vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

15/02/2023

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH CHO NHIỀU SIZE TÀU NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH CHO NHIỀU SIZE TÀU vip NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH CHO NHIỀU SIZE TÀU vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

28/02/2023

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU 7K - CHỦ CHINA - ĐI MIX - TUYẾN CHÂU Á NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU 7K - CHỦ CHINA - ĐI MIX - TUYẾN CHÂU Á vip NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU 7K - CHỦ CHINA - ĐI MIX - TUYẾN CHÂU Á vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

15/02/2023

NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU 2V2 - CHỦ VIỆT - TUYẾN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU 2V2 - CHỦ VIỆT - TUYẾN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC vip NHẬT VIỆT TUYỂN DỤNG CHO TÀU 2V2 - CHỦ VIỆT - TUYẾN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

15/02/2023

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0962.366.229
SMS: 0962.366.229 Chat Zalo