Tin tuyển dụng

HẢI NAM TUYỂN DỤNG CHO TÀU 3V-5V HẢI NAM TUYỂN DỤNG CHO TÀU 3V-5V vip HẢI NAM TUYỂN DỤNG CHO TÀU 3V-5V vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/10/2022

MSM TUYỂN DỤNG THÁNG 10 MSM TUYỂN DỤNG THÁNG 10 vip MSM TUYỂN DỤNG THÁNG 10 vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/10/2022

PHÚ TÀI TUYỂN DỤNG CHO TÀU 8.5V PHÚ TÀI TUYỂN DỤNG CHO TÀU 8.5V vip PHÚ TÀI TUYỂN DỤNG CHO TÀU 8.5V vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/10/2022

VTB HẢI PHƯƠNG TUYỂN DỤNG CHO TÀU 6K TUYẾN ĐNA VTB HẢI PHƯƠNG TUYỂN DỤNG CHO TÀU 6K TUYẾN ĐNA vip VTB HẢI PHƯƠNG TUYỂN DỤNG CHO TÀU 6K TUYẾN ĐNA vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/10/2022

TÀU 5K TUYẾN ĐNA CẦN TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH TÀU 5K TUYẾN ĐNA CẦN TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH vip TÀU 5K TUYẾN ĐNA CẦN TUYỂN DỤNG CÁC CHỨC DANH vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

Thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/10/2022

CTY CPĐTVTB TÂN ĐẠI DƯƠNG HP TUYỂN DỤNG C/O, 3/E TÀU 8K-1V2 CTY CPĐTVTB TÂN ĐẠI DƯƠNG HP TUYỂN DỤNG C/O, 3/E TÀU 8K-1V2 vip CTY CPĐTVTB TÂN ĐẠI DƯƠNG HP TUYỂN DỤNG C/O, 3/E TÀU 8K-1V2 vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

15/10/2022

VTB HẢI PHƯƠNG TUYỂN CAPT CHO TÀU 6K TUYẾN ĐNA VTB HẢI PHƯƠNG TUYỂN CAPT  CHO TÀU 6K TUYẾN ĐNA vip VTB HẢI PHƯƠNG TUYỂN CAPT  CHO TÀU 6K TUYẾN ĐNA vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

30/09/2022

ISEA MARINE TUYỂN GẤP ISEA MARINE TUYỂN GẤP vip ISEA MARINE TUYỂN GẤP vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/10/2022

HOÀNG DƯƠNG TUYỂN DỤNG CHO TÀU BC,GC HOÀNG DƯƠNG TUYỂN DỤNG CHO TÀU BC,GC  vip HOÀNG DƯƠNG TUYỂN DỤNG CHO TÀU BC,GC  vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thỏa thuận

Không yêu cầu

31/10/2022

TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN TUYỂN DỤNG CHO TÀU 7 VẠN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN  TUYỂN DỤNG CHO TÀU  7 VẠN vip TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN  TUYỂN DỤNG CHO TÀU  7 VẠN vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

31/10/2022

THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ CẦN CÁC CHỨC DANH CHO TÀU 3V2 THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ CẦN CÁC CHỨC DANH CHO TÀU 3V2 vip THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ CẦN CÁC CHỨC DANH CHO TÀU 3V2 vip

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN

thỏa thuận

Kinh nghiệm 1 năm

30/09/2022

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0962.366.229
SMS: 0962.366.229 Chat Zalo