CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÔNG TIÊN

Đồng Nhật Tuấn

Điện thoại: 0935042939

Email: tuan.dn@songtiencorp.com

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://www.songtiencorp.com/

Danh sách công việc đang đăng tuyển

Giới thiệu về công ty

Sông Tiên Corp (STC) là chủ đầu tư, nhà kiến tạo và phát triển bất động sản mang tầm vóc quốc tế, với kim chỉ nam xây dựng thương hiệu bền vững cho hoạt động kinh doanh, dẫn đầu thị trường với định hướng phát triển Sáng Tạo – Uy Tín – Bền Vững. STC luôn tiên phong phát triển dự án theo phong cách đương đại nhất quán trên mọi phương diện, nhưng vẫn phát huy và duy trì giá trị truyền thống cốt lõi của dân tộc.

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0962.366.229
SMS: 0962.366.229 Chat Zalo