CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT

Nguyễn Tiến Ngọc

Điện thoại: 0355986928

Email: TECHNICAL3@VIETSUNLOGISTIC.COM

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Website: vietsunlogistic.com

Danh sách công việc đang đăng tuyển

Giới thiệu về công ty

LÀ CÔNG TY CÓ NHIỀU NĂM TRONG KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ TÀU.

CHUYÊN KHAI THÁC TUYẾN NỘI ĐỊA BẮC-TRUNG -NAM

LOẠI TÀU KHAI THÁC, TÀU CONTAINER 

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0962.366.229
SMS: 0962.366.229 Chat Zalo