SỔ TAY QUẢN LÝ AN NINH MẠNG HÀNG HẢI (MARITIME CYBER SECURITY MANAGEMENT MANUAL)

Ngày 25-01-2021 Lượt xem 1169

Từ sau ngày 01/01/2021, khi thực hiện đánh giá lần đầu, hàng năm hoặc cấp mới DOC đối với các công ty vận tải biển quốc tế, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ đánh giá việc cập nhật hệ thống SMS và triển khai thực hiện của các Công ty đối với quản lý rủi ro mạng phù hợp với các hướng dẫn của IMO.

TƯ VẤN TRIỂN KHAI CẬP NHẬT

SỔ TAY QUẢN LÝ AN NINH MẠNG HÀNG HẢI

(MARITIME CYBER SECURITY MANAGEMENT MANUAL)

Tại thông báo kỹ thuật số 014TI/18TB, ngày 07 tháng 08 năm 2018, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã gửi Công ty vận tải biển có tàu hoạt động tuyến Quốc tế văn bản số 3943/ĐKVN-VRQC ngày 02/7/2018 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc quản lý rủi ro về an toàn và an ninh mạng trên tàu biển hoạt động tuyến quốc tế.
Từ sau ngày 01/01/2021, khi thực hiện đánh giá lần đầu, hàng năm hoặc cấp mới DOC đối với các công ty vận tải biển quốc tế, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ đánh giá việc cập nhật hệ thống SMS và triển khai thực hiện của các Công ty đối với quản lý rủi ro mạng phù hợp với các hướng dẫn của IMO.
Cập nhật vào Quy trình "QT- Ứng phó khẩn cấp của tàu + Form báo cáo" & Quy trình "QT-Tuyển dụng và đào tạo".

Một số tài liệu liên quan quý công ty có thể tham khảo:

Thông báo: Quản lý rủi ro mạng hàng hải trong hệ thống quản lý tàu biển SMS trung tâm VRQC

Thống báo: Quản lý rủi ro an toàn an ninh mạng hàng hải VR

Thông báo: Quản lý rủi ro mạng hàng hải trong hệ thống quản lý an toàn tàu biển của Cục đăng kiểm Việt Nam

Nghị Quyết MSC.428(98) Song ngữ

Sổ tay quản lý an ninh mạng hàng hải

Chi tiết nội dung cập nhật xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ.

Chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT VIỆT

Địa chỉ: Ngã Tư Lũng Đông - Bùi Viện, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam

Tel: 0904 766 229

Website: www.nhatvietjsc.com           Email: nhatvietmarine@gmail.com

register-ship-box-img
Gọi ngay: 0962.366.229
SMS: 0962.366.229 Chat Zalo