Đầu Trang

0962.366.229

Zalo Chat

Logo top

Thuyền bộ tàu mới (4)

Công việc HOT cho thuyền viên đang nghỉ

Đăng ký thuyền bộ nhận tàu mới

1,000,000 VNĐ

Thời gian : Từ 26-10-2019 đến 30-06-2020

Tuyển dụng thuyền bộ tàu mới

Tàu 3v2

40,000,000 VNĐ

Thời gian : Từ 25-10-2019 đến 12-12-2019

Full thuyền bộ tàu mới Tàu 5k2

Tuyến DNA

30,000,000 VNĐ

Thời gian : Từ 25-10-2019 đến 20-12-2019

Tàu DWT 9200 MTS

Flag: Panama

Lương Thỏa Thuận

Thời gian : Từ 23-09-2019 đến 10-12-2019

Loadding