Đầu Trang

0962.366.229

Zalo Chat

Logo top

Phó 2 (4)

Tuyển thuyền viên: CÔNG TY ATACO

2/O tàu DWT 25.000T / 3/E tàu DW 80.000T

28,000,000 VNĐ

Thời gian : Từ 18-11-2019 đến 22-11-2019

Tuyển phó 2 đánh thuê

Tàu hàng rời

Lương Thỏa Thuận

Thời gian : Từ 30-10-2019 đến 13-02-2020

Cần tuyển phó 2

Tàu 7k2

18,000,000 VNĐ

Thời gian : Từ 30-10-2019 đến 22-11-2019

Phó 2

Thuyền viên sẵn sàng nhận tàu

Lương Thỏa Thuận

Thời gian : Từ 28-10-2019 đến 28-12-2019

Loadding